Các dịch vụ chúng tôi cung cấp

  • Sửa chữa máy bơm

  • Hợp đồng dịch vụ thiết bị (Hệ thống bơm, hệ thống chân không)

  • Kỹ thuật làm việc trên PP / PVC / PVDF / Thép không gỉ

  • Cơ cấu tổ chức và lắp đặt

  • Không có ảnh

    Cung cấp linh kiện