Bơm tự mồi Gorman-rupp

Gorman-Rupp (G-R pump) là hãng bơm lâu đời của Mỹ, được thành lập từ năm 1933. Nhiều loại bơm của hãng Gorman-rupp đã trở thành tiêu chuẩn trên thị trường bơm.

Ngoài các dòng bơm tự mồi bơm nước sạch thông thường, Gorman-rupp có kiểu loại bơm tự mồi đặc biệt: bơm tự mồi áp lực cao, bơm tự mồi cho các dịch chất ăn mòn và mài mòn, bơm tự mồi cho các dịch chất có tạp chất hạt rắn lớn…