Bơm Pfeiffer

Với lịch sử hơn 125 năm, hãng Pfeiffer của Đức là công ty dẫn đầu thế giới về công nghệ bơm chân không. Hãng Pfeiffer có xấp xỉ 3200 nhân viên và 20 văn phòng, cùng mạng lưới các đại lý trên khắp thế giới.

Sản phẩm bơm chân không Pfeiffer là các loại hoạt động khô, bao gồm như bơm chân không kiểu cánh gạt, bơm kiểu màng, bơm chân không kiểu trục vít, trục vít đa tầng, bơm chân không roto trục vít…Ngoài Pfeiffer còn sản xuất thiết bị cảm biến phát hiện rò rỉ cho bơm chân không.