Máy khuấy Timsa

Timsa là hãng sản xuấy máy khuấy công nghiệp của Tây Ba Nha được thành lập từ năm 1986. Sản phẩm máy khuấy Timsa gồm các loại máy khuấy trục đứng và máy khuấy ngang.

Khách hàng chủ yếu của máy khuấy Timsa là các ngành thực phẩm, dược phẩm, xử lý nước, giấy, hóa chất…