Bơm Bungartz

Paul Bungartz là hãng bơm Đức sản xuất các dòng bơm chuyên dụng đặc biệt mà các dòng bơm thông thường không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Các bơm từ tính của Bungartz đặc biệt có khả năng chạy khô, bơm các dịch chất độc, các dịch có nhiệt độ cao, dịch bơm có tính chất ăn mòn mài mòn cao hay dịch bơm có chứa khí. Ngoài ra, bơm Bungartz còn đặc biệt ở điểm có thể đáp ứng ứng dụng bơm có NPSHa siêu thấp và bơm có các điều kiện chiều hút khó khác nhau. Sản phẩm Bungartz gồm các dòng bơm trục ngang, bơm trục đứng đáp ứng các yêu cầu thiết kế kỹ thuật phức tạp nhất của các nhà máy.