Bơm Sulzer

Bơm bùn Sulzer có tiền thân là bơm bùn Ensival Moret. Do năm 2017, Sulzer đã mua lại hãng Ensival Moret và sau đó đổi tên các dòng bơm Ensival Moret thành bơm Sulzer.

Ensival Moret là hãng sản xuất nhiều chủng loại bơm khác nhau như bơm ly tâm hóa chất, bơm chân không, bơm bánh răng và bơm bùn. Bơm bùn Sulzer – Ensival Moret gồm 2 dòng bơm chính là EMW (vật liệu kim loại hoặc kim loại phủ cao su) và bơm PLR (bơm kim loại).