Bơm Unibloc

Bơm Unibloc là bơm kiểu bánh răng cánh khế, luôn đạt tiêu chuẩn cao nhất cho ngành thực phẩm và đồ uống. Bơm luôn đảm bảo độ sạch CIP/SIP cao nhất, là sự lựa chọn ưu tiên của mọi khách hàng. Các khách hàng của Unibloc chủ yếu đến từ các ngành công nghiệp gồm: chế biến thịt & gia cầm, thực phẩm và đồ uống nói chung, dược phẩm, bánh kẹo và sữa.