Bơm Durco – Bơm Flowserve

Durco là một thương hiệu của hãng tập đoàn Flowserve. Bơm Durco có lịch sử thành lập từ năm 1912, tập trung sản xuất bơm cho ứng dụng bơm hóa chất. Durco là lựa chọn hàng đầu với các ứng dụng bơm chất axit mạnh, chất kiềm, clo, HF tinh khiết alkin, hay bất cứ hóa chất nào có độ ăn mòn cao.