Bơm AFFETTI

Hãng AFFETTI có lịch sử phát triển từ những năm 1960s và bắt đầu sản xuất bơm vật liệu nhựa dẻo nhiệt từ những năm 1980s. Hiện nay, AFFETTI đã đa dạng hóa nhiều chủng loại sản phẩm với các vật liệu nhựa khác nhau. Sản phẩm của hãng gồm các bơm ly tâm dùng phớt cơ khí, bơm ly tâm dẫn động từ, bơm trực đứng, bơm tự mồi…Bơm Affetti đang sử dụng tại hơn 45 nước trên thế giới.