Bơm Bùn cát

Bơm bùn là dòng bơm được thiết kế để bơm các loại bùn có chứa hạt rắn có độ ăn mòn cơ học cao. Bơm bùn có nhiều thiết kế để phù hợp với tính chất dịch bùn khác nhau như dịch có kích thước hạt rắn khác nhau, độ đậm đặc khác nhau hay kiểu hình khối của hạt rắn khác nhau. Một số dịch bơm bùn phổ biến là bùn quặng, bùn than, bùn lắng tuyển nổi ở các mỏ, bùn trong các nhà máy phân bón hóa chất, bùn từ hệ thống FGD nhà máy điện….

Bơm bùn được thiết kế chắc chắn hơn các bơm dịch thường khác, một số bơm được tráng phủ hay lót vật liệu chống ăn mòn; các bộ phận dễ mài mòn phải được thiết kế để có thể dễ thay thế với chi phí thấp. Các dòng bơm ly tâm, bơm thể tích hay bơm vortex đều có thể được dùng làm bơm bùn.