EMH meter

EMH là công ty duy nhất của Đức cung cấp toàn bộ thiết bị đo và giao thức truyền tin cho ngành năng lượng điện. Sản phẩm EMH bao gồm từ thiết bị đo FNN cơ bản đến các giải pháp di động điện tử. Nhà sáng lập EMH chế tạo thiết bị đo điện từ đầu tiên cho ngành điện từ năm 1989, đặt nền móng cho sự phát triển của EMH cho đến ngày ngay. Cho đến nay, trên thế giới đã có hơn 8.000.000 thiết bị EMH đã được lắp đặt trong hàng nghìn nhà máy điện khác nhau.