Bơm ITT Goulds

Bơm Goulds (thuộc tập đoàn ITT) là một trong những thương hiệu bơm lớn và uy tín nhất trên thị trường bơm công nghiệp thế giới. Bơm ITT Goulds rất nổi tiếng trong các ngành gồm dầu khí, năng lượng, mỏ, hóa chất, giấy và bột giấy.

Ngoài Goulds, tập toàn ITT còn sở hữu một số thương hiệu bơm nổi tiếng khác như Rheinhütte Pumpen, Bornemann.