Bơm Tecnium

Tecnium là hãng bơm hóa chất vật liệu nhựa nối tiếng nhất của Tây Ba Nha. Hãng Tecnium được thành lập từ năm 1957, có trụ sở và nhà máy tại Barcelona. Ngoài bơm hóa chất nhựa, Tecnium còn cung cấp các quạt công nghiệp nhựa, các bể chứa vật liệu nhựa và cả hệ thống xử lý khí thải.