Van Guichon

Được thành lập từ năm 1921, Guichon là hãng van của Pháp với sản phẩm là các loại van đặc biệt cho các ứng dụng công nghiệp quan trọng. Van Guichon mang tính chất thiết kế riêng biệt tùy từng ứng dụng, chứ không phải là các van được sản xuất đại trà.

Các loại van Guichon bao gồm van piston, van xả đáy, van cầu, van nhiều ngả, van điều khiển, van lấy mẫu, van cổng hay van chặn, van an toàn, van bi…