Bơm PCM

Hãng PCM được thành lập vào năm 1932 bởi ông Rene Moineau, đây chính là người phát minh ra dòng bơm trục vít. Đến nay, PCM đã là công ty hàng đầu thế giới cung cấp các giải pháp và sản phẩm như bơm trục vít PCM, bơm nhu động PCM, bơm màng piston PCM, hệ thống định lượng, khuấy…Thị trường hàng đầu của PCM là ngành thực phẩm, ngành dầu khí, giấy và bột giấy,…