Bơm chân không

Công ty TNHH Dòng Chảy Việt nhập khẩu và phân phối các dòng bơm chân không của một số hãng sản xuất như: Bơm Nash, bơm Cutes, bơm Becker, bơm Travaini, bơm Unozawa, bơm Busch, bơm Elmo Siemens,…