Dây thừng dẫn giấy

Dây dẫn giấy (paper carrier rope) gồm nhiều chủng loại khác nhau về đường kính, vật liệu, có lõi hay không có lõi,…để thích ứng với đặc tính của từng máy xeo giấy khác nhau về tốc độ, loại giấy thành phẩm hay bản thân từng công đoạn sản xuất giấy khác nhau cần các loại dây dẫn giấy khác nhau.

Công ty Dòng Chảy Việt nhập khẩu và phân phối dây dẫn giấy của một số nhà sản xuất hàng đầu thế giới như dây dẫn giấy William Kenyon, dây dẫn giấy Lanex, dây dẫn giấy Teufelberger. Các loại dây dẫn giấy này đang được sử dụng ở các nhà máy giấy lớn tại Việt Nam.