Máy thổi khí Continental Industrie

Continental Industrie là hãng sản xuất máy thổi khí đa tầng cánh nổi tiếng của Pháp. Với hơn 40 năm kinh nghiệm phát triển, các máy thổi khí của Continental là các dòng có hiệu suất cao có công suất từ 100 đến 55.000 m3/h (khí khô, sạch) với áp suất 1.1 bar và độ chân không lên đến 6.700 mmH2O. Ứng dụng máy thổi khi đa tầng cánh rất nhiều trong công nghiệp như trong hệ thống thu hồi khí lưu huỳnh, xử lý nước thải, hệ thống tuyển nổi, biogas, làm sạch chân không, …