Van Zwick

Hãng van Zwick Amaturen của Đức sản xuất các loại bướm tiêu chuẩn cao dành cho các ứng dụng “không tiêu chuẩn”. Van bướm Zwick gồm các loại Tri-shark, Tri-con, Tri-check, Tri-block. Các ứng dụng chuyên dụng của van Zwick chủ yếu trong các ngành công nghiệp bao gồm như dầu khí, hóa chất, hóa dầu, năng lượng, và ngành thép.