Máy thổi nén khí Nash Elmo – Siemens

Các dòng máy thổi, máy nén khí hay bơm chân không thương hiệu Nash-Elmo hay Siemens, Elmo Rieschle nay đều là các dòng sản phẩm của Gardner Denver. Chúng tôi phân phối các dòng sản phẩm này từ Gardner Denver – Mỹ.