Bơm Zeilfelder

Zeilfelder là hãng bơm của Đức, được thành lập từ năm 1924. Sản phẩm chính của hãng bơm Zeilfelder là các loại bơm bánh răng và bơm cánh khế. Bơm Zeilfelder xứng đáng với danh hiệu chất lượng sản phẩm “Made in Germany” do toàn bộ nhà máy sản xuất cũng như các nhà cung cấp phụ kiện chính cho hãng đều là các công ty trên lãnh thổ Đức.

Dòng bơm cánh khế của Zeilfelder bao gồm các seires: KD & KE blue series, KS & KDS blue series, KM blues series. Tùy theo yêu cầu của các khách hàng, bơm Zeilfelder có thể đạt các tiêu chuẩn như: API, ATEX, TR-CU 10, TR-CU 12 and TA Luft compliant.