Bơm ABEL

Abel là hãng bơm của Đức được thành lập vào năm 1947 với xuất phát điểm ban đầu là sản xuất bơm cho ngành mỏ. Hiện nay, ABEL đã trở thành công ty hàng đầu thế với với sản phẩm bơm bàng cơ hoạt động bằng điện, bơm màng piston, bơm piston áp suất cao, bơm piston cho dịch chất có hạt rắn lớn.