Van Kuhme

Kuhme GmbH là hãng van Đức, chuyên sản xuất các loại van điều khiển cho ngành năng lượng. Van Kuhme luôn được sử dụng khi có yêu cầu đóng van nhanh và an toàn vơi lưu chất là các chất dễ cháy, bắt lửa. Do vậy, van Kuhme đang được sử dụng nhiều trong các nhà máy nhiệt điện đốt than, các nhà máy tua-bin khí, hệ thống biogas, các nhà máy hóa dầu, đường ống dẫn khí và các nhà máy điện nguyên tử.

Van Kuhme có kích thước từ DN15 đến DN3000.