Bơm màng SANDPIPER

Bơm Sandpiper (thuộc Warren Rupp, IDEX Corporation) được thành lập năm 1965 tại Mỹ. Đến nay, SANDPIPER đã trở thành thương hiệu bơm màng khí nén AODD hàng đầu thế giới. Sandpiper hiện diện ở khắp các nhà máy trên thế giới với nhà phân phối ở ít nhất 75 quốc gia.