Bơm hỏa tiễn Pleuger

Hãng bơm Pleuger (Đức) là hãng bơm hàng đầu thế giới về bơm động cơ chìm (bơm hỏa tiễn). Trước đây từ năm 2000 đến năm 2017, Pleuger có thời gian là một công ty con của hãng bơm Flowserve.

Bơm Pleuger được sử dụng ở những vị trí cần bơm chất lượng hoạt động tin cậy, ít gặp sự cố, gần như không cần phải bảo trì nhiều như ứng dụng trong ngành dầu khí, ngành mỏ, cấp thoát nước, một số ứng dụng công nghiệp khác. Với ngành mỏ, bơm Pleuger là giải giáp hút thoát nước tại moong tin cậy. Bơm Pleuger còn được sử dụng nhiều trong ứng dụng thoát nước chống lũ lụt…