Khớp nối xoay Showa Giken

Showa Giken SGK là thương hiệu khớp nối xoay nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Sản phẩm được sản xuất với tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cao nhất, đảm bảo không có lỗi sai sót. Showa Giken cũng có dòng sản phẩm khớp nối quay đa đạng, đáp ứng nhiều ưng dụng từ khí, hơi, dầu,…