Bơm Osna

Osna là hãng bơm của Đức với lịch sử lâu đời từ năm 1890. Hãng sản xuất các loại bơm cao áp, bơm tăng áp đa tầng cánh và các bơm chìm nước thải, bơm nhúng chìm, các bơm piston sử dụng cho cấp nước dân sinh hoặc trên tàu biển.